Facebook Pixel
Skip to content

Swyddi Galwedigaethol dan Hyfforddiant CITB

Ar y dudalen hon:

Trosolwg

Rydym yn talu grantiau ar ôl cwblhau Hyfforddeiaethau Galwedigaethol CITB o 1 Ebrill 2022 ymlaen.

Pwy all wneud cais am y grant hwn?

Gallwch wneud cais os ydych wedi cofrestru gyda ni ac yn bodloni telerau ac amodau ein Cynllun Grantiau Cyffredinol a gofynion penodol y grant hwn.

Pa Swyddi Galwedigaethol dan Hyfforddiant CITB sy'n gymwys ar gyfer grant?

Mae’r Swyddi Galwedigaethol dan Hyfforddiant CITB canlynol wedi’u cynnwys o dan y grant hwn:

 • Gosod brics
 • Gwaith Saer a Pensaerniaeth
 • Leinin Sych
 • Paentio ac Addurno

Faint yw e?

Gallwch wneud cais am £1000 ar ôl cwblhau.

Sut i wneud cais

Ar gyfer Hyfforddeiaethau Galwedigaethol CITB a gwblhawyd rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais (PDF, 142KB) a'i hanfon atom erbyn 30 Mehefin 2023.

Os dymunwch wneud cais am fwy nag un dysgwr ar unwaith, lawrlwythwch a chwblhewch y ffurflen gais Excel (Excel, 779KB).

 • Arbedwch ac e-bostiwch eich cais wedi'i gwblhau i grant.claimforms@citb.co.uk 
 • Atodwch e-bost gan y coleg yn cadarnhau cwblhau Hyfforddeiaeth Alwedigaethol CITB. Ni ellir prosesu eich cais heb y dystiolaeth hon. Rhaid i'r e-bost gynnwys y canlynol:

  • Enw llawn y dysgwr
  • Cwblhawyd teitl Hyfforddeiaeth h.y. Gosod Brics
  • Dyddiad cwblhau

I gael cymorth wrth wneud cais am y grant hwn gallwch gysylltu â’ch Cynghorydd CITB lleol neu ein tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid ar 0344 994 4455