Facebook Pixel
Skip to content

Swyddi Galwedigaethol dan Hyfforddiant CITB

Ar y dudalen hon:

Trosolwg
Pwy all wneud cais am y grant hwn?
Pa Hyfforddeiaethau Galwedigaethol CITB sy'n gymwys ar gyfer grant?
Faint yw e?
Sut i wneud cais
Ydych chi wedi anfon eich manylion banc atom?

Trosolwg

Rydym yn talu grantiau ar ôl cwblhau Hyfforddeiaethau Galwedigaethol CITB o 1 Ebrill 2022 ymlaen.

Pwy all wneud cais am y grant hwn?

Gallwch wneud cais os ydych wedi cofrestru gyda ni ac yn bodloni telerau ac amodau ein Cynllun Grantiau Cyffredinol a gofynion penodol y grant hwn.

Pa Swyddi Galwedigaethol dan Hyfforddiant CITB sy'n gymwys ar gyfer grant?

Mae’r Swyddi Galwedigaethol dan Hyfforddiant CITB canlynol wedi’u cynnwys o dan y grant hwn:

  • Gosod brics
  • Gwaith Saer a Pensaerniaeth
  • Leinin Sych
  • Paentio ac Addurno

Faint yw e?

Gallwch wneud cais am £1000 ar ôl cwblhau.

Sut i wneud cais

Ar gyfer Swyddi Galwedigaethol dan Hyfforddiant CITB a gwblhawyd rhwng 1 Ebrill 2022 a 31 Mawrth 2023, dylech gyflwyno cais gyda thystiolaeth o gwblhau erbyn 30 Mehefin 2023.

  • Lawrlwythwch ac arbedwch y ffurflen gais Grant 2022-2023 (Excel 775KB) a sicrhewch eich bod yn llenwi pob adran. Efallai na fydd y ffeil hon yn addas ar gyfer defnyddwyr technoleg gynorthwyol.
  • Cadw a chwblhau'r tab Swyddi Galwedigaethol dan Hyfforddiant ar y cais.

Rhaid i chi ddarparu tystiolaeth a all fod yn gadarnhad e-bost gan y coleg neu dystysgrif i gynnwys y canlynol:

  • Enw llawn y dysgwr
  • Teitl llawn Swyddi Galwedigaethol dan Hyfforddiant CITB
  • Y dyddiad cwblhau

Dylech gyflwyno eich cais a thystiolaeth i grant.claimforms@citb.co.uk

Sylwer: Defnyddiwch Chrome neu Firefox i lawrlwytho y ffurflen. Rydym yn argymell i chi beidio â defnyddio Internet Explorer oherwydd efallai y byddwch yn cael trafferth lawr lwytho hwn.

I gael cymorth wrth wneud cais am y grant hwn gallwch gysylltu â’ch Cynghorydd CITB lleol neu ein tîm gwasanaethau cwsmeriaid ar 0344 994 4455.

Ydych chi wedi anfon eich manylion banc atom?

Telir grantiau trwy drosglwyddiad banc. Os nad ydym yn cadw eich manylion banc cyfredol, cwblhewch a chyflwynwch y Ffurflen Awdurdodi Credyd Uniongyrchol Bacs diogel ar-lein i dderbyn taliadau grant.