Facebook Pixel
Skip to content

Beth sy’n newydd ar gyfer Cynllun Grantiau 

Grant I Mewn i Waith

Er mwyn helpu cyflogwyr i recriwtio a chadw talent o fewn y diwydiant adeiladu, rydym wedi cyflwyno’r Grant I Mewn i Waith. Mae’r grant hwn yn cynnig cymorth ariannol i gyflogwyr sy’n cynnig lleoliad profiad gwaith cychwynnol hyd at gyflogaeth. Disgwylir iddo helpu â chostau llogi a mentora newydd-ddyfodiaid a chynyddu nifer y newydd-ddyfodiaid sy’n symud ymlaen o Addysg Bellach (AB) i gyflogaeth.

Mae rhagor o wybodaeth am y grant I Mewn i Waith ar gael yma.