Facebook Pixel
Skip to content

eGyrsiau

Dysgu ar eich cyflymder eich hun, unrhyw bryd, unrhyw le

Mae cyrsiau ar-lein yn ddelfrydol i unrhyw un sy'n ei chael hi'n anodd dod o hyd i amser neu le cyfleus i fynychu cwrs hyfforddiant mewn ystafell ddosbarth, naill ai'n bersonol neu o bell, ac mae astudio ar-lein yn golygu y gallwch chi ddysgu ar eich cyflymder eich hun, unrhyw bryd, unrhyw le.

Y cyfan sydd arnoch ei angen yw cyfrifiadur, mynediad i'r rhyngrwyd ac ychydig o oriau i astudio a sefyll yr arholiad.

Mae cychwyn arni mor hawdd ag 1, 2, 3

Cam 1 - Dewiswch eich cwrs a thalu ar-lein - gallwch brynu cwrs i chi'ch hun, neu gall cyflogwyr brynu taleb i weithwyr ei defnyddio pan fyddant yn barod i ddechrau'r cwrs.

Cam 2 - Creu cyfrif

Cam 3 - Mewngofnodi a dechrau'r hyfforddiant

Cofiwch: Cyflogwyr - peidiwch ag anghofio ychwanegu eich Rhif Lefi i allu hawlio grant ar gyfer cyrsiau sy'n gymwys i gael Grant.

Gadewch i ni ddechrau ...

Dewiswch y cwrs rydych chi am wybod mwy amdano, neu ei brynu isod.

Cofiwch: I sefyll yr arholiad diwedd cwrs mae'n rhaid i chi gael mynediad at liniadur neu gyfrifiadur pen desg, ni ellir ei gymryd ar ffôn symudol neu lechen.

Cyrsiau Ar Gael - pan fyddwch chi'n barod, dewiswch 'Buy Now' neu 'Redeem Voucher'

Bydd y ddolen yn mynd â chi i dudalen y cwrs, sgroliwch i lawr i brynu neu ddefnyddio'ch taleb.

Gwybodaeth Pwysig

  1. Er y gall unigolion sefyll arholiadau rhwng 16 a 18 oed, mae yna rai rheolau i'w hystyried.
  2. Cyn sefyll arholiad, gwnewch yn siŵr eich bod wedi darllen y Cytundeb Rheolau i Ymgeisydd.

CITB

COVID-19

A Site Safety Plus course to help you set up and operate a construction site during the pandemic.

Cost: Free

COVID-19 course information (PDF, 114KB)

Register for free Covid-19 course

CITB

Health and safety awareness

Approved by CSCS for labourers’ card applications.See our short video on how to complete the course.

For employers:
Tier 1 grant payment available (£30)

Cost: £99.00

Health and safety awareness course information (PDF, 121KB)

Buy now or redeem voucher for Health and safety awareness course

CITB

Site Management Environmental Training Scheme (SMETS)

Improve your knowledge of UK construction site environmental management and legislation

For employers:
Tier 2 grant payment available (£70)

Cost: £149.00

Site Management Environmental Training Scheme (SMETS) course information (PDF, 127KB)

Buy now or redeem voucher for Site Management Environmental Training Scheme (SMETS)