Facebook Pixel
Skip to content

Grantiau a chyllid

Rydym ni’n cynnig cefnogaeth i’r diwydiant drwy ein grantiau a’n cronfeydd. 

Grantiau

Mae grantiau ar gyfer hyfforddiant o ddydd i ddydd, gan gynnwys grantiau cyrsiau byr, grantiau cymwysterau a phrentisiaethau.

Grant cwrs byr

Gwybodaeth am grantiau ar gyfer cyrsiau cyfnod byr, gan gynnwys grantiau ar gyfer profion peiriannau

Grantiau cymhwyso

Dewch o hyd i wybodaeth am grantiau uwch, arbenigol a grantiau ar gyfer cymwysterau eraill y diwydiant adeiladu

Grantiau prentisiaethau

Mae CITB yn cynnig grantiau ar gyfer unigolion sy'n cyflawni prentisiaethau cymeradwy yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Cyllid

Rydym yn darparu cyllid ar gyfer prosiectau hyfforddi penodol drwy ein Cronfa Sgiliau a Hyfforddiant.

Comisiynu

Cyfleoedd comisiynu

Canfod pa fathau o brosiectau mwy rydyn ni’n eu cefnogi a chyflwyno eich cais eich hun.