Facebook Pixel
Skip to content

Grantiau a chyllid

Mae ffurflenni cais am grant newydd bellach ar gael ar bob tudalen grant

Mae ffurflenni cais am grant newydd bellach ar gael ar bob tudalen grant. Mae pob ffurflen bellach yn ffurflen PDF un-dudalen y gellir ei chwblhau ar gyfrifiadur personol, Mac, ffôn, llechen, neu ei hargraffu a'i chwblhau â llaw.

Os ydych yn defnyddio Adobe Acrobat Reader ar gyfrifiadur personol neu Mac bydd nodiadau cymorth yn ymddangos ar y ffurflen gais, ar gyfer pob maes.

Mae'r ffurflen gais bresennol sy'n seiliedig ar Excel yn parhau i fod ar gael ac yn ddefnyddiadwy i gyflogwyr sy'n dymuno parhau i'w defnyddio neu sydd angen gwneud cais mewn swmp am nifer o grantiau ar unwaith.

Os oes angen help arnoch i wneud cais am grant, cysylltwch â'ch cynghorydd lleol neu levy.grant@citb.co.uk.

Rydym ni’n cynnig cefnogaeth i’r diwydiant drwy ein grantiau a’n cronfeydd. 

Grantiau

Mae grantiau ar gyfer hyfforddiant o ddydd i ddydd, gan gynnwys grantiau cyrsiau byr, grantiau cymwysterau a phrentisiaethau.

Grant cwrs byr

Gwybodaeth am grantiau ar gyfer cyrsiau cyfnod byr, gan gynnwys grantiau ar gyfer profion peiriannau

Grantiau cymhwyso

Dewch o hyd i wybodaeth am grantiau uwch, arbenigol a grantiau ar gyfer cymwysterau eraill y diwydiant adeiladu

Grantiau prentisiaethau

Mae CITB yn cynnig grantiau ar gyfer unigolion sy'n cyflawni prentisiaethau cymeradwy yng Nghymru, Lloegr a'r Alban.

Grantiau hyfforddeiaeth

Darganfyddwch am grantiau ar gyfer cwblhau hyfforddeiaethau galwedigaethol CITB (Lloegr) a lleoliadau Twf Swyddi Cymru Plws yng Nghymru

Cyllid

Rydym yn darparu cyllid ar gyfer prosiectau hyfforddi penodol drwy ein Cronfa Sgiliau a Hyfforddiant.

Comisiynu

Cyfleoedd comisiynu

Canfod pa fathau o brosiectau mwy rydyn ni’n eu cefnogi a chyflwyno eich cais eich hun.

Cynllun peilot rhwydwaith cyflogwyr

Dysgwch fwy am y fenter 12 mis newydd. Gyda'i gilydd bydd cyflogwyr yn llywio'r ffordd y caiff yr arian a ddarperir gan CITB ei wario, ac ar beth. Ac os bydd y peilot yn llwyddiant gallai newid y ffordd y caiff hyfforddiant ei ariannu gan CITB yn sylweddol.