Facebook Pixel
Skip to content

Gwirio cerdyn ar-lein

Cwestiynau ynghylch cardiau

Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â cholli cerdyn, gwneud cais am gerdyn newydd neu symud cais presennol yn ei flaen, neu os hoffech gael gwybodaeth gyffredinol am y cynlluniau cerdyn, cysylltwch â pherchnogion y cynlluniau cerdyn drwy ddefnyddio'r manylion isod:

Cardiau’r Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu: (CSCS)

Cardiau’r Cynllun Cymhwysedd Peiriannau Adeiladu: (CPCS)

Gwirio cerdyn drwy ddefnyddio’r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu neu’r adnodd Gwirio Cerdyn Ar-lein

Dylai data lwytho’n awtomatig i’r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu a’r adnodd Gwirio Cerdyn Ar-lein o system y Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu a system Rhwydwaith y Coleg Agored Cenedlaethol. Fodd bynnag, oherwydd problemau technegol rhwng y systemau, nid yw manylion cyflawniadau’n cael eu llwytho’n syth. Mae CITB yn gweithio gyda’r Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu a Rhwydwaith y Coleg Agored Cenedlaethol i ddatrys y broblem hon.

Fel mesur dros dro, gall y rhai sydd am gadarnhau eu sefyllfa o ran cerdyn wneud hynny drwy glicio ar y dolenni isod:

Mae CITB am eich sicrhau bod modd gweld pob cyflawniad o hyd ac y bydd pob cyflawniad sydd heb gael ei lwytho'n cael ei lwytho (ni chollir unrhyw gyflawniadau).

Gwirydd cerdyn ar-lein

Gwirydd cerdyn ar-lein

Dyddiad geni

Chwilio

I wneud chwiliad dilys, rhaid i chi nodi dwy eitem o wybodaeth, a rhaid i un ohonynt fod yn ID / Rhif Cofrestru / ID Prawf CITB neu Rif Yswiriant Gwladol.

Mae'r cyfuniadau canlynol yn enghraifft:

 • Cyfenw ac ID Unigolyn / Rhif Cofrestru
 • Cyfenw a Rhif Yswiriant Gwladol
 • Dyddiad Geni ac ID Unigolyn / Rhif Cofrestru
 • Dyddiad Geni a Rhif Yswiriant Gwladol

Sylwer:

 • Ni chydnabyddir rhifau Yswiriant Gwladol Dros Dro yn y swyddogaeth chwilio hon.
 • Ni fydd yr adnodd gwirio cerdyn yn dangos manylion i unrhyw un o dan 16 oed. Cysylltwch â'r cynllun cardiau perthnasol am fanylion.

Chwilio a gweld manylion cwrs cerdyn, prawf a SSP ar gyfer unigolion. Gallwch weld yr aelodaeth, y profion a'r cyrsiau SSP canlynol a weinyddir gan CITB:

Aelodaeth (Cardiau)

 • CSCS
 • CPCS
 • CISRS

Profion

 • Prawf iechyd, diogelwch a'r amgylchedd
 • Prawf adnewyddu CPCS
 • Prawf safleoedd adeiladu niwclear niwclear triphlyg


Cyrsiau

 • Site Safety Plus (SMSTS, SSSTS a SMSTS)

Peidiwch ag anghofio gwneud hwn yn ffefryn ar gyfer gwiriadau yn y dyfodol

Cysylltu â ni

Os oes arnoch angen cefnogaeth gyda'r wybodaeth a ddychwelwyd gan yr Adnodd Gwirio Cerdyn Ar-lein, cysylltwch â ctdservices@citb.co.uk

neu

Os ydych yn amau ​​bod y cerdyn yr ydych wedi'i wirio yn dwyllodrus, e-bostiwch fanylion yr unigolyn a chopi o unrhyw gerdyn a gynhyrchwyd i: Report.it@citb.co.uk

 


Efallai yr hoffech chi hefyd:

 1. Mewngofnodi i'r porth i wirio cofnod hyfforddi gweithiwr yn y Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu (CTR)
 2. Cwblhau ein ffurflen ar-lein i ofyn am fynediad i'r CTR i wirio cofnod hyfforddi
 3. Canfod beth i'w wneud os ydych chi'n amau bod gan weithiwr gerdyn cynllun adeiladu twyllodrus