Facebook Pixel
Skip to content

Cyflogi prentis (i gyflogwyr)

Ynglŷn â phrentisiaethau CITB

Popeth y mae angen i chi ei wybod am gyflogi Prentis CITB, gan gynnwys manylion ar sut mae cyflwyno prentisiaethau yn Lloegr yn newid

Prentisiaethau Hyblyg

Dysgu sut y gellir defnyddio a darparu hyblygrwydd mewn prentisiaethau yn y diwydiant adeiladu - i fodloni anghenion cyflogwyr a phrentisiaid.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb yn...

Grantiau prentisiaeth