Facebook Pixel
Skip to content

Rydym wedi derbyn eich cais am fynediad CTR

Diolch am gwblhau'r ffurflen i ofyn am fynediad i'r Gofrestr Hyfforddiant Adeiladu.

Fel arfer byddwn yn prosesu ceisiadau ac yn darparu mynediad cyn pen 2 ddiwrnod gwaith.

Byddwn yn cysylltu â chi gyda'ch cyfrif a'ch manylion mewngofnodi yn fuan.