Facebook Pixel
Skip to content

CITB: Construction Industry Training Board

Adroddiad CSN 2024-28

Angen dros 250,000 o weithwyr adeiladu ychwanegol erbyn 2028 i ateb y galw.

Darganfyddwch fwy

Cynnwys poblogaidd

eGyrsiau

Dysgwch ar eich cyflymder eich hun, ar unrhyw adeg, unrhyw le. Y cyfan sydd ei angen arnoch yw cyfrifiadur, mynediad i’r rhyngrwyd ac ychydig oriau i astudio a sefyll yr arholiad.

Cynllun Rhwydwaith Cyflogwyr

Yn cael ei redeg gan grwpiau rhwydwaith lleol neu sector penodol. Ei nod yw symleiddio’r ffordd yr ydych yn cael y cymorth a’r cyllid sydd eu hangen arnoch i gael mynediad at yr hyfforddiant yr ydych ei eisiau.

Canfod mwy am

Gwybodaeth leol

Darganfyddwch fwy am gymorth ariannol, hyfforddiant a digwyddiadau i’ch busnes yn eich ardal leol.

Darganfod mwy