Facebook Pixel
Skip to content

Diolch

Diolch am eich awgrym cwrs. Byddwn mewn cysylltiad i'ch hysbysu o ganlyniad ein hadolygiad.

Byddwn ond yn defnyddio'ch manylion i gysylltu â chi ynglŷn ag awgrym eich cwrs. Ni fydd eich gwybodaeth yn cael ei throsglwyddo i unrhyw drydydd parti nac yn cael ei chadw am fwy o amser nag sy'n angenrheidiol. Darllenwch ein amodau a thelerau i gael manylion llawn.