Facebook Pixel
Skip to content

Cyfraddau lefi

Mae faint o Lefi CITB flynyddol rydych chi'n ei dalu'n seiliedig ar gyfanswm eich bil cyflogau (y swm rydych chi'n ei dalu i'ch gweithwyr mewn blwyddyn).

At ddibenion y Lefi gyfredol, mae gweithwyr yn cynnwys gweithwyr a delir trwy'r system gyflogau a Chynllun y Diwydiant Adeiladu (CIS) yr ydych yn didynnu CIS.

Nid yw'r lefi'n berthnasol i isgontractwyr CIS nad ydych yn didynnu CIS.

Asesiad 2024

  • 0.35% ar staff cyflogres 
  • 1.25% ar is-gontractwyr CIS y byddwch yn gwneud didyniadau CIS ganddynt (CIS heb ei dalu)

Darganfyddwch fwy am yr asesiad lefi

Gostyngiad i fusnesau bach

O dan Orchymyn Lefi 2025, i’w gadarnhau yn ystod Gwanwyn 2025, rydym yn cynnig os yw cyfanswm eich bil cyflogau (cyflogres a CIS Net) rhwng £135,000 a £449,999 y bydd eich sefydliad yn cael gostyngiad o 50% ar eich lefi. Gelwir hyn yn ‘Gostyngiad Lefi i Fusnesau Bach’.

Eithriad i fusnesau bach

O dan Orchymyn Lefi 2025, i’w gadarnhau yn ystod Gwanwyn 2025, rydym yn cynnig os yw cyfanswm eich bil cyflogau (cyflogres a CIS Net) o dan £135,000 na fydd yn rhaid i’ch sefydliad dalu’r lefi. Gelwir hyn yn ‘Esemptiad Lefi i Fusnesau Bach’.

Rhaid i chi gwblhau Ffurflen Lefi hyd yn oed os nad oes angen i chi dalu'r Lefi, gan ei fod yn ofyniad statudol, Gorchymyn Lefi 2022

Talu'r Asesiad Lefi

Anfonir Hysbysiad Asesu Lefi atoch yn rhoi gwybod i chi faint o lefi sydd angen i chi ei dalu, os o gwbl, gyda'ch opsiynau talu a dyddiadau talu yn y Gwanwyn.

Os oes taliad yn ddyledus, gallwch dalu’r Lefi, naill ai mewn un cyfandaliad neu drwy Ddebyd Uniongyrchol di-log, gweler Sut i dalu’r Lefi am ragor o wybodaeth am opsiynau talu.

Er mwyn eich helpu i weld sut olwg fydd ar eich Lefi CITB, rydym wedi cynhyrchu cyfrifiannell Lefi syml.