Facebook Pixel
Skip to content

Astudiaethau achos

Dysgwch sut mae cwmnïau fel eich cwmni chi wedi elwa ar gyllid CITB.

Roots to Roof

"Mae llawer o’r merched wedi dweud wrthyf, "...mewn gwirionedd, byddwn yn eithaf hoffi mynd i mewn i osod brics neu waith asiedydd". Mae wedi ehangu eu gorwelion."

Claire Isitt, Athrawes, Ysgol Gynradd Buckingham, Hull

Cynorthwyodd cyllid CITB i ddatblygu adnoddau addysgol i’w defnyddio mewn ysgolion cynradd Swydd Efrog a Humber. Fe wnaeth y prosiect cydweithredol hyrwyddo gyrfaoedd adeiladu.


Gweler astudiaethau achos eraill isod wedi'u grwpio yn ôl blaenoriaethau'r cwmnïau