Facebook Pixel
Skip to content

Ansawdd a diogelwch ar y brif - torri tir

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Sectorau a rolau, Adnoddau dysgu, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

Grŵp Contractwyr Cyfleustodau [Utilities Contractors Group]

Aelodaeth o'r Grŵp Contractwyr Cyfleustodau [Utilities Contractors Group membership]

Lloegr

£62,595

2016

Arbenigol

Mae'r prosiect yn dilyn llwyddiant cam 1 prosiect C1BB a gynhyrchodd adnodd hyfforddi o safon uchel gan ganolbwyntio ar amodau gwaith, asesu diogelwch a risg wrth gloddio.

Dyma Gam 2, â'r prif amcanion yw: datblygu ffilm hyfforddi,  a fydd yn canolbwyntio ar destun 'Torri Tir', yn amlygu peryglon gweithio ar y priffordd, ac adolygu'r ddeddfwriaeth Iechyd a Diogelwch ddiweddaraf.

Bydd hwn yn adnodd hyblyg a fydd yn cefnogi hyfforddiant cymysg

  • Datblygu ffilm hyfforddi iechyd a diogelwch ar bwnc 'torri tir'
  • gweithredu ymysg yr aelodaeth

01 Ebr 2016

31 Ion 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Ebrill 2017.  Mae'r fideo yn cael ei ddefnyddio mewn hyfforddiant gan UCG yn ogystal â bod ar gael i'r diwydiant ar YouTube.