Facebook Pixel
Skip to content

Buddsoddi mewn llafur

Arloesedd

Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Matthews & Leigh Civil Engineering

Gallagher Training Ltd; KW Associates; Optimum Training Solutions Ltd; Higher Safety Training Services Ltd; North West Services Ltd; Preston’s College

Lloegr

£34,849

2016

Masnachol, Tai, Seilwaith, Arbenigol

Bydd y prosiect yn cynyddu'r nifer sy'n derbyn hyfforddiant trwy ddarparu cymhellion i helpu gweithwyr i gymryd rhan mewn hyfforddiant, hyrwyddo'r sector i newydd-ddyfodiaid a dyfeisio a gweithredu hyfforddeiaeth i sicrhau piblinell dalent gynaliadwy.

  •  69 o gyflogeion yn ymgymryd ag NVQ Gweithredwyr Offer
  • 94 o gyflogeion yn ymgymryd ag NVQ Gweithwyr Tir
  • 5 o gyflogeion yn ymgymryd â hyfforddiant Goruchwyliwr Safle

 

01 Gor 2016

30 Meh 2017