Facebook Pixel
Skip to content

Cronfa Buddsoddi Mewn Ymchwil – CECA

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio

Cymdeithas Contractwyr Peirianneg Sifil [Civil Engineering Contractors Association]

Chartred Institute of Ecology and Environmental Management

Prydain Fawr

£35,000

2016

Seilwaith

Comisiynwyd y prosiect hwn i ddarparu tystiolaeth empirig o raddfa'r bwlch sgiliau a'r prinder sgiliau ym mhroffesiwn Clerc Gwaith Ecolegol (ECoW).

Yn hanesyddol nid yw argaeledd ECOW wedi cael ei fesur ac ni chafodd ei gymhwysedd ei asesu. O ganlyniad, mae pryder y gallai bylchau sgiliau a phrinder sgiliau posibl fodoli yn y maes hwn.

Adroddiad ymchwil

01 Chw 2017

31 Mai 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Cwblhawyd y prosiect hwn fel y'i cynlluniwyd.  Cynhyrchwyd yr adroddiad ymchwil a disgwylir ei gyhoeddi ar dudalennau ymchwil y CITB.