Facebook Pixel
Skip to content

Effaith: Adrodd CSR i BBaCh adeiladu

Arloesedd

Newid diwylliant y diwydiant, Technoleg ddigidol a newydd, Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Ffederasiwn Cenedlaethol yr Adeiladwyr

Project Five Consulting, Skyblue Research a Martyn Price

Lloegr

£231,945

2016

Masnachol, Tai, Seilwaith, Arbenigol

Yn aml mae cyflogwyr bach yn brin o'r sgiliau i gyflwyno Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol, ac felly gallant fethu'r buddion iddynt hwy eu hunain a'r gymuned, gan gynnwys ennill contractau newydd.

Bydd y prosiect yn datblygu a darparu offeryn diagnostig ar-lein sy'n nodi aeddfedrwydd sefydliad o ran Cyfrifoldeb Cymdeithasol Corfforaethol. Bydd hyn yn helpu i ddatblygu sgiliau a galluoedd cyflogwyr sy'n cymryd rhan yn y maes hwn.

  • Cyflwyno cyfres o sioeau teithiol ymgysylltu
  • Cyflwyno diagnostig i 100 o gyflogwyr
  • Cyflwyno uwchsgilio dilynol trwy broses ymgynghori ar gyfer 15 o gyflogwyr.

 

01 Medi 2016

31 Maw 2018

End of project summary

The project finished in February 2018. 5 awareness raising roadshows with 200 delegates from 76 construction companies were held across the UK.  100 companies completed CSR diagnostics and 45 went on to take part in 2-day (n=30) or 10-day (n=15) training and consultancy programmes. Feedback from beneficiaries indicates an improved awareness of the benefits of CSR and increased knowledge in how to identify and rectify CSR skills gaps in their businesses.