Facebook Pixel
Skip to content

Seilwaith Asesu – NDTG

Hyfforddi a datblygu

Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

NDTG

JCJ Group, E Nicholson & sons

Yr Alban

£111,000

2017

Arbenigol

Defnyddir cyllid i sefydlu canolfan asesu newydd lle bydd aseswyr ar gyfer dymchwel, asbestos ac offer yn cael eu hyfforddi.

Un o ganlyniadau allweddol y prosiect fydd cryfhau'r seilwaith asesu ledled Prydain Fawr mewn cysylltiad â dymchwel, asbestos ac offer.

  • Canolfan newydd i gynnig cymwysterau galwedigaethol ym Mhrydain Fawr
  • 3 asesydd newydd
  • Cyflenwi 100 o gymwysterau galwedigaethol cysylltiedig newydd.

 

01 Ion 2018

30 Medi 2019