Facebook Pixel
Skip to content

Cysylltwch â CITB

Cynllun Ardystio Sgiliau Adeiladu (CSCS)

Os oes gennych ymholiad sy’n ymwneud â CSCS, ffoniwch: 0344 994 4777 rhwng 8am a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar Wyliau Banc), neu ewch i wefan CSCS. Sylwch ein bod yn cael llawer o alwadau ynglŷn â chynlluniau cardiau ar hyn o bryd.  Ar gyfer unrhyw ymholiadau eraill, gweler yr adrannau perthnasol isod.

Ymholiadau am drefnu cyrsiau neu brofion, ac am gynlluniau cardiau

Prawf iechyd, diogelwch a’r amgylchedd

Diogelwch Safle a Mwy (SSP)

Cyfeiriad post:

Site Safety Plus
CITB
Sand Martin House
Bittern Way
Fletton Quays
Peterborough
PE2 8TY

Ymholiadau am gyrsiau’r Coleg Adeiladu Cenedlaethol, ac archebion

Dylid cyfeirio ymholiadau neu gwynion sy’n ymwneud â’r cynlluniau cardiau, fel dymuno gwneud cais am gerdyn, bwrw ymlaen â chais sydd eisoes yn bodoli, neu gael gwybodaeth gyffredinol am y cynllun cardiau, at berchnogion y cynllun cardiau:

Cardiau CSCS:

Ffôn:

0344 994 4777

E-bost:

customerservice@cscs.co.uk

Gwefan:

www.cscs.uk.com

Cardiau CPCS:

Ffôn:

0300 999 1177opsiwn 1

E-bost:

cpcs@jobcards.org

Gwefan:

www.nocnjobcards.org

Cardiau CISRS:

Ffôn:

0300 999 1177

E-bost:

cisrs@jobcards.org

Gwefan:

www.nocnjobcards.org

Cardiau CCDO:

Ffôn:

01442 217 144

E-bost:

ndtg@demolition-nfdc.com

Gwefan:

www.ndtg.org

Ymholiadau am y Lefi neu grantiau

Ymholiadau am y Cynllun Grantiau, a cheisiadau 

Ffôn: 0344 994 4455 

E-bost: levy.grant@citb.co.uk 

Ymholiadau cyffredinol, cyngor ar y Ffurflen Lefi a sefydlu Debyd Uniongyrchol i dalu eich Lefi

  • Ffôn 0344 994 4455
  • E-bost: levy.grant@citb.co.uk
  • Oriau gweithio: 8am i 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener. Ar gau ar Wyliau Banc.

 

Prentisiaethau CITB

Ar gyfer pob ymholiad, cysylltwch â: customerengagement@citb.co.uk

Cysylltu â ni

Gall Cynghorwyr CITB eich helpu i ddod o hyd i fylchau mewn sgiliau, gan roi cyngor ar brentisiaethau, deddfwriaeth a hyfforddiant, yn ogystal â’ch cyfeirio at ffynonellau eraill o gymorth a chyngor.

Mae Cynghorwyr CITB yn rhoi cyngor i fusnesau ar wybodaeth am y lefi a grantiau drwy drafod eich anghenion a’ch opsiynau gyda chi. Mae ein cefnogaeth ar draws y diwydiant ac yn cynnwys gwasanaethau ar gyfer Busnesau Bach a Chanolig, Ffederasiynau a chyflogwyr adeiladu mawr.

Gallwch gysylltu â Chynghorydd CITB sydd ar gael drwy anfon e-bost at: customerengagement@citb.co.uk

Neu gallwch ddefnyddio’r rhestr isod i ddod o hyd i unrhyw gynghorydd yn eich ardal ddaearyddol.

Mae ein cwestiynau mwyaf cyffredin yn ymwneud â’r pynciau canlynol:

Ymholiadau CSCS

Os oes gennych ymholiad sy’n ymwneud â CSCS, ffoniwch: 0344 994 4777 rhwng 8am a 6pm, o ddydd Llun i ddydd Gwener (ar gau ar Wyliau Banc), neu ewch i wefan CSCS.

Ymholiadau am Brofion Iechyd a Diogelwch ar y Safle a Mwy yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, ac archebu cyrsiau.

I archebu prawf Iechyd a Diogelwch neu gwrs Diogelwch Safle a Mwy yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch, a chael cyfle i gael sgwrs fyw gydag ymgynghorydd, cliciwch yma neu ffoniwch 0344 994 4488.

Cymru

Cymru

Lleoliad

Enw’r Cynghorydd

Cyfeiriad E-bost

Rhif ffôn

Ynys Môn, Conwy a Gwynedd

Caerffili, Torfaen, Blaenau Gwent, Sir Fynwy, Casnewydd, Merthyr Tudful, Pen-y-bont ar Ogwr

Aled Hughes

Aled.Hughes@citb.co.uk

07795 800573

Wrecsam, Sir y Fflint, Sir Ddinbych a Gogledd Powys

Emrys Roberts

Emrys.Roberts@citb.co.uk

07881 514865

Ceredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro

Helen Murray

Helen.Murray@citb.co.uk

07500 096107

Abertawe, Castell-nedd Port Talbot a De Powys

John Evans

John.Evans@citb.co.uk

07748 238704

Caerdydd, Bro Morgannwg a Rhondda Cynon Taf

Suzanne Perkins

Suzanne.Perkins@citb.co.uk

07770 678353

Yr Alban

Yr Alban

Lleoliad

Enw’r Cynghorydd

Cyfeiriad E-bost

Rhif ffôn

Dumfries a Galloway a Ffin yr Alban

James Halliday

James.Halliday@citb.co.uk

07876 847012

Aberdeen (y Ddinas a’r Sir), Moray a Shetlands

Alastair Melvin

Alastair.Melvin@citb.co.uk

07834 941284

Dinas Glasgow, Dwyrain Swydd Dunbarton a Swydd Lanark (Gogledd a De)

Cat McFarlane

Catriona.McFarlane@citb.co.uk

07799 581034

Yr Ucheldiroedd, Eilean Siar a’r Orkneys

Alan Duffus

Alan.Duffus@citb.co.uk

07740 073275

Swydd Lanark (Gogledd a De) a Falkirk

Margaret Evans

Margaret.Evans@citb.co.uk

07785 278141

Argyll a Bute, Stirling a Gorllewin Swydd Dunbarton

Laura Soddart

Laura.Stoddart@citb.co.uk

07787 005214

Dundee, Angus a Perth/Kinross, Fife

Graham Donachie

Graham.Donachie@citb.co.uk

07770 447416

Dinas Glasgow, Swydd Renfrew a Dwyrain Swydd Renfrew

Linda Jane Sutherland

Lindajane.Sutherland@citb.co.uk

07824 456048

Swydd Clackmannan, Lothian(s) a Dinas Caeredin

Sarah Forbes

Sarah.Forbes@citb.co.uk

07887 752136

Lloegr

Lloegr

Lleoliad

Enw’r Cynghorydd

Cyfeiriad E-bost

Rhif ffôn

Bath

Florence Hale

Florence.Hale@citb.co.uk

07825 421068

Birmingham

Sarah Duignan

Sarah.Duignan@citb.co.uk

07471 025774

Black Country

Lorna Banks

Lorna.Banks@citb.co.uk

07866 786443

Swydd Buckingham a Berkshire

Sarah Peace

Sarah.Peace@citb.co.uk

07557 541248

Swydd Gaergrawnt

Jan Rejek

Jan.Rejek@citb.co.uk

07767 325397

Swydd Gaer a Warrington

David Rowlands

David.Rowlands@citb.co.uk

07887 984897

Cernyw ac Ynysoedd Scilly

Karen Blacklaw

Karen.Blacklaw@citb.co.uk

07775 805033

Coventry a Swydd Warwick

Philip Warwick

Philip.Warwick@citb.co.uk

07776 226051

Cumbria

Monica Costelloe

Monica.Costelloe@citb.co.uk

07768 208850

Swydd Derby

Davina Lowe

Davina.Lowe@citb.co.uk

07796 994944

Doncaster, Rotherham a Barnsley

Ricky Sandoval

Ricky.Sandoval@citb.co.uk

07342 066840

Dorset a Surrey

Darren Lawrence

Darren.Lawrence@citb.co.uk

07909 681147

Ardal Partneriaeth Menter Leol yr M3 – Hampshire

Heidi Greenham

Heidi.Greenham@citb.co.uk

07552 251712

Essex

Alan Bridgman

Alan.Bridgman@citb.co.uk

07827 082270

Swydd Gaerloyw

Martin Bruton

Martin.Bruton@citb.co.uk

07824 351208

Manceinion Fwyaf - Gogledd

Jane Crompton Payne

Jane.Crompton@citb.co.uk

07920 070612

Manceinion Fwyaf - De

James Johnson

James.Johnson@citb.co.uk

07909 688048

Ardal Partneriaeth Menter Leol Calon y De Orllewin – Somerset a Swindon a Wiltshire

Katie Smith

Katie.Smith@citb.co.uk

07720 037256

Ardal Partneriaeth Menter Leol Calon y De Orllewin – De Dyfnaint

Angus Hamilton

Angus.Hamilton@citb.co.uk

07876 790029

Swydd Hertford

Anneli Somlo

Anneli.Somlo@citb.co.uk

07768 083882

Hull a Glannau Humber

Janice Chatway

Janice.Chattaway@citb.co.uk

07584 641767

Caint

Nathan Kuyper

Nathan.Kuyper@citb.co.uk

07387 014170

Swydd Gaerhirfryn

Lorraine Richardson

Lorraine.Richardson@citb.co.uk

07899 818540

Leeds, Bradford a Keighley

Joanne Dixon

Joanne.Dixon@citb.co.uk

07554 110874

Swydd Gaerlŷr a De Ddwyrain Canolbarth Lloegr – Milton Keynes, Swydd Bedford a Luton

Nathan Wilkins

Nathan.wilkins@citb.co.uk

07775 702632

Swydd Lincoln

Carole Jones

Carole.Jones@citb.co.uk

07500 605169

Dinas Ranbarth Lerpwl – Canol Dinas Lerpwl, Sefton a Chilgwri

Sharon Brown

Sharon.Brown@citb.co.uk

07823 520631

Dinas Ranbarth Lerpwl – Halton, Knowsley a St Helens

Francis Hughes

Francis.Hughes@citb.co.uk

07770 838192

Gogledd Llundain

Derek Agnew

Derek.Agnew@citb.co.uk

07770 800977

De Ddwyrain Llundain

Allison Stone

Allison.Stone@citb.co.uk

07769 672649

De Ddwyrain Llundain

Kerry Andrews

Kerry.Andrews@citb.co.uk

07825 906684

De Ddwyrain Llundain

Samantha Mclaughlin 

Samantha.McLaughlin@citb.co.uk

07776 092946

Gorllewin Llundain

Fatimah Sulaiman-Hon

Fatimah.Sulaiman@citb.co.uk

07818 473661

Dwyrain Llundain

James Thomas

James.Thomas@citb.co.uk

07747 118839

Norfolk

Claire Daly

Claire.Daly@citb.co.uk

07793 666028

Gogledd-ddwyrain Lloegr

Laura Wilson

Laura.Wilson@citb.co.uk

07795 475227

Swydd Nottingham

Susan Geary

Susan.Geary@citb.co.uk

07818 008847

Peterborough

Nicky Dady

Nicky.Dady@citb.co.uk

07770 860081

Sheffield

Nichola Wingrove

Nichola.Wingrove@citb.co.uk

07827 842988

Ardal LEP y Solent – Portsmouth, Swydd Rhydychen a Dyffryn Tafwys

Jacceuee Say

Jacquee.Say@citb.co.uk

07917 556997

Ardal LEP y Solent – Southampton, New Forest ac Ynys Wyth

Elizabeth Steel

Liz.Steel@citb.co.uk

07768 003933

Suffolk

Laura McNeil

Laura.McNeil@citb.co.uk

07467 330650

Sussex

Marc Pope

Marc.Pope@citb.co.uk

07866 786591

Dyffryn Tees, Durham a Sunderland

Allison Morris

Allison.Morris@citb.co.uk

07771 652577

Y Gororau – Swydd Amwythig, Telford a Wrekin a Swydd Henffordd, a Swydd Gaerwrangon

Trevor Oakley

Trevor.Oakley@citb.co.uk

07827 358406

Ardal Partneriaeth Menter Leol Gorllewin Lloegr – Bryste

Christopher Gingell

Chris.Gingell@citb.co.uk

07771 814829

Efrog a Gogledd Swydd Efrog

John Long

John.Long@citb.co.uk

07880 095664

Y brif swyddfa

Ffôn: 0344 994 4400
E-bost: welcome@citb.co.uk

Cyfeiriad post:
Sand Martin House
Bittern Way
Peterborough
PE2 8TY

Rydym yn ceisio ymateb i bob neges e-bost o fewn pum diwrnod gwaith.

Prif Weithredwr

Cyfeiriad post:
Sarah Beale
Chief Executive
CITB Head Office
Sand Martin House
Bittern Way
Peterborough
PE2 8TY

Swyddfa'r Cadeirydd

Cyfeiriad post:
Peter Lauener
CITB Head Office
Sand Martin House
Bittern Way
Peterborough
PE2 8TY

Norfolk (Bircham Newton)

National Construction College
Bircham Newton 
Kings Lynn 
Norfolk 
PE31 6RH

Ffôn: 0344 994 4433
E-bost: ncc@citb.co.uk

Caint (Erith)

National Construction College South
Manor Road
Erith
DA8 2AD

Glasgow (Inchinnan)

CITB and National Construction College
4 Fountain Avenue
Inchinnan
Renfrewshire
PA4 9RQ

Ar gyfer ymholiadau gan y cyfryngau, anfonwch e-bost at press.office@citb.co.uk

Mae’r e-bost hwn ar gyfer ymholiadau gan newyddiadurwyr yn unig.

Gallwch gysylltu â’n Adran Gyhoeddiadau drwy:

E-bost: Publications@citb.co.uk

Ffôn: 0344 994 4122

Drwy'r post:

Publications Department
CITB
Q10-Neon
Quorum Business Park
Benton Lane
Newcastle Upon Tyne
NE12 8BU

Ar gyfer ymholiadau brandio, yn ogystal â gofyn am ganiatâd i ddefnyddio logo CITB, anfonwch e-bost at marketing@citb.co.uk

Ymholiadau cyffredinol

  • Ffurflen ymholiadau ar-lein
  • Ffôn: 0344 994 4400
  • Oriau gweithio: 8.45am tan 5pm, o ddydd Llun i ddydd Iau; 9am tan 4pm, dydd Gwener. Ar gau ar Wyliau Banc.

Adborth gan gwsmeriaid

Rydym yn croesawu eich sylwadau, eich canmoliaeth neu’ch atebion.

Dylid cyfeirio adborth CSCS at https://www.cscs.uk.com/contact/

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am CITB

Llenwch ein ffurflen ar-lein i ddweud wrthym ni sut rydych chi eisiau i CITB roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi.

Gallwch chi ddewis cael gwybodaeth gennym drwy e-bost, drwy’r post neu dros y ffôn.

  • Ffôn 0844 994 4047
  • E-bost: ctdservices@citb.co.uk
  • Oriau gweithio: 8.45am tan 5pm, o ddydd Llun i ddydd Iau; 9am tan 4pm, dydd Gwener. Ar gau ar Wyliau Banc.

Efallai y bydd gennych ddiddordeb hefyd mewn...

Chwilio a gweld manylion cerdyn a phrawf (Gwiriwr Cerdyn Ar-lein)