Facebook Pixel
Skip to content

CITB eich ardal leol

Digwyddiadau rhithiol a sesiynau un i un

Er na all ein cynghorwyr lleol eich gweld wyneb yn wyneb yn ystod y pandemig, rydym wedi sefydlu cyfres o ddigwyddiadau grŵp rhithiol yn ogystal â sesiynau rhithiol un i un. I ddod o hyd i'ch ymgynghorydd lleol a'r slotiau sydd ar gael, cliciwch ar eich ardal isod. Y pynciau ar gyfer y digwyddiadau grŵp yw:

Cyflwyniad i CITB

  • Wedi'i anelu at fusnes sydd newydd gofrestru, rheolwyr perthnasoedd newydd CITB, neu unrhyw un sydd â diddordeb mewn dysgu mwy am CITB a sut y gallwn eich cefnogi chi. Bydd yn rhoi trosolwg i chi o CITB, pwy ydym ni, sut rydym yn cefnogi'r diwydiant, sut rydym yn cefnogi cyflogwyr, pa gymorth y gellir ei gyrchu, trosolwg o'r lefi, a chyflwyniad i brentisiaethau a grant.

Prentisiaethau

  • Wedi'i anelu at unrhyw gyflogwr sydd eisiau gwybod mwy am ein cynnig Prentisiaeth ac ymdrin â chynnig prentisiaeth CITB, cefnogaeth i brentisiaid, TRS, cyfrifon Digidol (Lloegr yn unig) a grantiau Prentisiaeth.

Gellir trefnu lle ar y digwyddiadau trwy'r dolenni isod:

Mwy o wybodaeth

Cymru

Darganfyddwch fwy am gymorth ariannol, hyfforddiant a digwyddiadau i'ch busnes yng Nghymru

Gweithgareddau a chefnogaeth eraill yn eich ardal

Partneriaethau menter lleol

Archwilio'r ystod o wasanaethau ar gyfer Partneriaethau Menter Lleol ac Awdurdodau Lleol a lawr lwythwch y maniffesto diweddaraf