Facebook Pixel
Skip to content

Newyddion a digwyddiadau

Chwilio am newyddion a digwyddiadau

Math

Newyddion lleol a digwyddiadau

Ein brif straeon a digwyddiadau

News 26 Medi 2022

Ymateb CITB i Ddatganiad Cyllidol y Canghellor ar 23 Medi

Dywedodd Prif Weithredwr CITB, Tim Balcon: “Mae’r cyhoeddiad heddiw i gyflymu’r gwaith o ddarparu seilwaith a chyflwyno parthau buddsoddi ynghyd â newidiadau treth stamp i gyd yn ffactorau a fydd yn rhoi hwb i’r diwydiant adeiladu.

Mae CITB yn galaru am farwolaeth Ei Mawrhydi Y Frenhines

Dywedodd y Cadeirydd Peter Lauener a’r Prif Weithredwr Tim Balcon: “Mae pawb yn CITB wedi’u tristáu’n fawr ynghylch marwolaeth Ei Mawrhydi y Frenhines. Roedd y Frenhines yn ffigwr rhyfeddol, yn un o'r Prydeinwyr mwyaf erioed ac yn ysbrydoliaeth i lawer ledled y byd.

Mae CITB yn ariannu swyddogion cymorth cyntaf iechyd meddwl ar gyfer prentisiaid adeiladu

Mae CITB yn buddsoddi £90,000 i ariannu cynllun peilot a fydd yn darparu cymorth iechyd meddwl i brentisiaid o ddechrau eu gyrfaoedd yn y diwydiant adeiladu.

Mae CITB yn ymateb i alw'r diwydiant am hyfforddiant arweinyddiaeth a rheolaeth

Mae CITB wedi cyhoeddi cyfle datblygu newydd cyffrous i gyflogwyr sydd am wella sgiliau arwain a rheoli ar draws eu busnes. Bydd lansiad 11 o gyrsiau byr, a ddatblygwyd yn dilyn adborth gan y diwydiant ac sy'n cyd-fynd â fframweithiau'r Sefydliad Arwain a Rheoli, yn rhoi'r sgiliau a'r hyder cynyddol sydd eu hangen ar oruchwylwyr adeiladu rheng flaen i gyflawni eu rolau.

Darganfyddwch effaith newid bywyd dod yn llysgennad

Ydych chi'n angerddol am adeiladu ac eisiau dangos i eraill y cyfleoedd sydd ar gael? Neu efallai, eich bod yn chwilio am eich cam nesaf eich hun yn eich gyrfa? Gallai bod yn Llysgennad STEM Am Adeiladu fod yn berffaith i chi.

Arweinyddiaeth gref yn allweddol er mwyn cyrraedd nodau cynaliadwyedd

Clywais unwaith fod 80% o’r allyriadau carbon sy’n cael eu creu ar draws y byd yn dod o fusnesau. Dyna ystadegyn syfrdanol. Mae’n dangos pam mae’n rhaid i arweinwyr busnes a gwleidyddol fod yn gyfrifol a helpu i wneud y byd yn lle mwy gwyrdd a diogel.

Sammy yn anelu am yr aur yn SkillBuild

Enillodd Sammy, sy'n 43 oed ac yn fam i dri, y fedal arian yn rowndiau terfynol cenedlaethol WorldSkills UK yn 2021, ac mae hi'n anelu at fynd un cam yn well yr Hydref yma.

Cynnydd mawr yng nghymeradwyaethau’r Gronfa Sgiliau a Hyfforddiant

Croeso i ddiweddariad chwarterol cyntaf CITB Cymru. Nod yr diweddariad hwn yw darparu gwybodaeth ynglŷn â’n gwaith a’ch helpu chi i wneud y gorau o’n gwasanaethau.

CITB yn cyhoeddi cynllun peilot radical newydd i wella mynediad at hyfforddiant

Mae CITB wedi cyhoeddi buddsoddiad o fwy na £800,000 ar gyfer lansio prosiect peilot rhwydwaith cyflogwr newydd, a allai chwyldroi’r ffordd y mae’r sector adeiladu yn cyrchu ac yn cael cyllid ar gyfer hyfforddiant yn y dyfodol.

Ennyn diddordeb disgyblion mewn adeiladu

Mae hyrwyddo gyrfaoedd adeiladu i blant ysgol yn rhan bwysig o ddenu talent newydd i’r diwydiant. Un ffordd o ddangos cyfleoedd adeiladu i bobl ifanc yw drwy roi’r sgiliau i weithwyr presennol rannu eu profiadau’n effeithiol.