Facebook Pixel
Skip to content

Sut i ddod o hyd i brentis a'i recriwtio

Mae prentisiaeth yn cyfuno dysgu mewn coleg/darparwr hyfforddiant gyda phrofiad ar y safle i roi’r cymysgedd cywir o sgiliau technegol ac ymarferol i brentisiaid.

Tîm Cymorth i Newydd-Ddyfodiaid (NEST)

Gall dod o hyd i brentis a'u recriwtio fod yn syml, ond os oes angen cefnogaeth arnoch, mae ein Tîm Cefnogi Newydd-ddyfodiaid (NEST) wrth law i'ch helpu bob cam o'r ffordd.

Wedi'i greu i gefnogi cyflogwyr ledled y DU, gall y gefnogaeth ymarferol hon yn rhad ac am ddim gwmpasu recriwtio, gwaith papur, cael mynediad at grantiau a chyllid, a mentora parhaus drwy gydol y brentisiaeth.

Cysylltwch â ni i ddarganfod sut y gall eich Cynghorydd Cymorth Newydd-ddyfodiaid lleol eich helpu heddiw.

Pam ddylech chi gyflogi Prentis?

Prentisiaethau yw sylfaen y diwydiant adeiladu. Maent yn paratoi'r genhedlaeth nesaf o weithwyr adeiladu ac yn opsiwn cyffrous i'r prentis a'r cyflogwr.

Gallwch gyflogi prentisiaid ar wahanol lefelau, o'r rhai sy'n gadael yr ysgol a graddedigion prifysgol, i bobl sydd eisiau datblygu eu gyrfaoedd neu newid cyfeiriad gyrfa yn gyfan gwbl.

Nid yn unig y mae'r prentis yn elwa o'r profiad, rydych chi fel cyflogwr hefyd. Mae’n berthynas sydd o fudd i’r ddwy ochr sy’n helpu’r prentis i ddysgu a datblygu sgiliau newydd sy’n gwella’ch busnes yn uniongyrchol; helpu'r ddau i dyfu.

Gall prentisiaid fod o fudd i’ch busnes mewn sawl ffordd:

  • Datblygu sgiliau penodol y mae ar eich busnes ei angen
  • Ffordd fwy cost effeithiol i recriwtio staff newydd
  • Ennill mwy o arian: Dywed 78% o gyflogwyr bod prentisiaid yn gwella eu cynhyrchiant
  • Mae pâr arall o ddwylo’n eich galluogi i gymryd mwy o waith
  • Diogelu dyfodol eich busnes
  • Gall prentisiaethau gael eu teilwra’n hyblyg i anghenion y busnes
  • Gall cyflogi Prentis ddysgu sgiliau newydd i’ch gweithlu cyfan
  • Egni, brwdfrydedd a chymhelliant – mae prentisiaid yn dod â’r tri

Cymorth ariannol ar gael i helpu

Mae prentisiaethau yn fuddsoddiad ariannol gwych. Mae gweithiwr sydd wedi cwblhau prentisiaeth yn ddiweddar yn cynyddu cynhyrchiant yn ei fusnes £214 yr wythnos.

Gall busnesau micro, bach a chanolig elwa o gyllid o 95% tuag at gostau hyfforddiant prentisiaeth trwy grantiau’r Llywodraeth.

Os yw prentis yn cwblhau rhaglen brentisiaeth 3 blynedd gallech gael £11,000 mewn grantiau CITB yn unig.

  • Grant presenoldeb CITB o £2,500 y prentis y flwyddyn
  • Grant cyflawniad CITB o £3,500 y prentis, sy'n cael ei ddyfarnu ar ôl i brentisiaeth gael ei chwblhau'n llwyddiannus.

Recriwtio prentis