Facebook Pixel
Skip to content

Cyfyngiadau cyllid ar gyfer y gronfa Sgiliau a Hyfforddiant

Adolygwch y cyfyngiadau isod yn ofalus, er mwyn sicrhau y bydd eich cais yn gymwys i gael cyllid:

1. Ynglŷn ag ymgeiswyr a buddiolwyr

a. Dim ond gyda gweithiwr parhaol yn y sefydliad sy'n cyflwyno'r cais y bydd CITB yn dechrau sgwrs ynghylch cynigion.

b. Ni all y gronfa gefnogi unrhyw unigolion nad ydynt yn gymwys o dan reolau grant CITB.

c. Dim ond un cais Sgiliau a Hyfforddiant a gymeradwyir fesul sefydliad cymwys bob cyfnod o 12 mis, gan ddechrau o'r dyddiad y cyflwynir y cais (Ceisiadau Sgiliau a Hyfforddiant yn unig).

2. Math o gyllid

a. Dylid cynnwys grant o'r cais a, lle mae ar gael, dylid ei hawlio trwy gynllun grant CITB.

b. Rhaid nad oes unrhyw gymorth cyllid arall ar gael ar gyfer y prosiect trwy sianeli amgen sy'n bodloni'r anghenion a nodwyd yn ddigonol, megis cyllid sgiliau'r llywodraeth.

c. Ni fyddwn yn ariannu unrhyw weithgaredd sy'n digwydd yn y gorffennol, neu y tu allan i'r dyddiadau a nodwyd yng nghytundeb cyllido'r prosiect.

3. Cyfyngiadau ar rai gweithgareddau

Bwriedir defnyddio'r gronfa Sgiliau a Hyfforddiant ar gyfer hyfforddiant yn unig. Oni nodir yn wahanol, ni fyddwn yn ariannu:

  • Eitemau gwariant cyfalaf
  • Gwobrau hyfforddi, nawdd, digwyddiadau dathlu
  • Canllawiau technegol neu lawlyfrau annibynnol
  • Prynu meddalwedd a thrwyddedau
  • Swyddi rhan amser, llawn amser
  • Prentisiaethau (mae cyllid ar wahân ar gyfer hyn)
  • Gweithgareddau addysgol a hyrwyddo gyrfaoedd
  • Hyfforddi a mentora
  • Ffioedd ymgynghori.