Facebook Pixel
Skip to content

Cysylltiadau gwell yn y gadwyn gyflenwi ar gyfer Baxall Construction

Mae Malcolm Clarke yn esbonio sut y gwnaeth cyllid CITB arwain at fwy o ymgysylltu â chyflenwyr a gwasanaeth gwell i gwsmeriaid. Gallwch weld stori Baxall Construction yn y fideo hwn ar ran CITB.

Cysylltiadau gwell yn y gadwyn gyflenwi ar gyfer Baxall Construction

"Mae wedi rhoi cychwyn sydyn i rywbeth arbennig iawn. Ein nod yn y pen draw yw gallu bod yn fwy cynaliadwy fel busnes, i gael rhywbeth y gallwn ni fod yn falch iawn ohono. "

Ciplun

Cwmni:  Baxall Construction Ltd
Sector:  Addysg,masnachol, adeiladu preswyl a chymunedol
Yr Her: Ailymgysylltu ag aelodau allweddol o'n cadwyn gyflenwi.
Math o gronfa: Cronfa sgiliau a hyfforddiant CITB
Swm a ddyfarnwyd: £5,000
Effaith:  Mwy proffidiol, mwy effeithlon oherwydd cadwyn gyflenwi sy'n ymgysylltu'n well. Gan arwain at cynnyrch gwell, a gwasanaeth gwell i gwsmeriaid.