Facebook Pixel
Skip to content

Adeiladu Treftadaeth yng Nghymru: cryfhau'r sector trwy hyfforddiant a chymorth

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Adnoddau dysgu, Cymwysterau a chyrsiau newydd

Tree & Sons Cyf

Just Lime Cyf.; Andrew Scott Cyf; Welsh Traditional Buildings Forum ]Fforwm Adeiladau Traddodiadol Cymru]; Cyngor Sir Caerfyrddin

Cymru

£260,908

2017

Arbenigol

Bydd y prosiect yn cynyddu'r nifer o bobl sy'n manteisio ar hyfforddiant treftadaeth yng Nghymru, gan gynyddu'r nifer o gymwysterau a ddarperir a chynyddu ymwybyddiaeth o'r sector treftadaeth yn y diwydiant adeiladu

  • 40 cyflawniad NVQ Lefel 3 trwy OSAT
  • 8 cwrs hyfforddi Gwobr R&M wedi'u darparu i 80 o gyfranogwyr
  • 4 cwrs Ynni ac Ail-osod wedi'u darparu i 40 o gyfranogwyr
  • 3 modiwl ar-lein wedi'u datblygu 

01 Mai 2018

30 Meh 2022