Facebook Pixel
Skip to content

Adeiladwyr Cartrefi yn cefnogi a datblygu sgiliau yng ngweithlu'r gadwyn gyflenwi bresennol o gontractwyr

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Newid diwylliant y diwydiant, Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Ffederasiwn Adeiladwyr Cartrefi [Home Builders Federation]

Storey Homes; Crest Nicholson

Prydain Fawr

£192,055

2017

Tai

Bydd y prosiect yn adeiladu rhwydweithiau o gyflogwyr yn y gadwyn gyflenwi Adeiladu Cartrefi a hyrwyddo cydweithredu rhwng adeiladwyr cartrefi, is-gontractwyr a'r gadwyn gyflenwi.

Bydd yn nodi anghenion hyfforddi'r rhai hynny sy'n llai ymgysylltu â hyfforddiant, ac yn dylanwadu ar y diffyg ymgysylltiad i gynyddu eu lefel hyfforddiant ac felly cynyddu eu hymgysylltiad â CITB.

Ar ôl nodi anghenion hyfforddi, cyflwynir cyfres o ymyriadau hyfforddi byr eu hyd oddi ar y swydd er mwyn diwallu anghenion y gadwyn gyflenwi. 

  • 10 adeiladwr tai yn cymryd rhan
  • 100 o is-gontractwyr yn cymryd rhan
  • 500 o unigolion yn cwblhau dadansoddiad o anghenion hyfforddi
  • 1250 o ymyriadau hyfforddiant. 

 

01 Gor 2017

01 Tach 2019