Facebook Pixel
Skip to content

Canolfannau Rhagoriaeth Gwaith Coed

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Technoleg ddigidol a newydd, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Cymwysterau a chyrsiau newydd

Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain [British Woodworking Federation]

Cymdeithas Genedlaethol y Dodrefnwyr siopau [National Association of Shopfitters]

Prydain Fawr

£58,670

2017

Arbenigol

Bydd y prosiect yn datblygu rhwydwaith o Ganolfannau Rhagoriaeth ledled y DU i gefnogi hyfforddiant mewn Gwaith Saer, Ffitio Siopau a Chontractio Mewnol  gan ddefnyddio safonau prentisiaeth newydd fel y craidd gan ddefnyddio'r rhwydwaith hwn  i sicrhau y gall pob uned gael ei chynnig a sicrhau bod y cwricwlwm yn gyfoes ac wedi'i safoni trwy ddarparu modiwlau 'bolltio-ymlaen'.

  • Hyfforddir 50 o ddysgwyr mewn gweithrediad CNC

01 Hyd 2017

31 Ion 2019