Facebook Pixel
Skip to content

Cronfa Buddsoddi Mewn Ymchwil - CPA

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar  sut i ymgeisio.

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio

Cymdeithas Llogi Offer Adeiladu [Construction Plant-hire Association]

Scottish Plant Owners Association; National Federation Demolition Contractors; National Demolition Training Group; Civil Engineering Contractors Association; International Powered Access Federation

Prydain Fawr

£35,000

2016

Arbenigol

Mae'r prosiect yn ymateb i'r angen i gynnal ymchwil i'r sector Offer er mwyn deall nifer y gweithredwyr offer yn well, a faint o bobl sy'n cael mynediad i - ac sy'n gadael, y gweithlu. 

Bydd y prosiect yn defnyddio'r ymchwil hon i gael data gwell y gellir ei ddefnyddio ar gyfer cynllunio a gweithredu rhaglenni recriwtio ac uwchsgilio mewn meysydd cyffredinol ac arbenigol fel ei gilydd. 

Adroddiad ymchwil

01 Maw 2017

31 Hyd 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Cwblhawyd y prosiect hwn fel y'i cynlluniwyd.  Cynhyrchwyd yr adroddiad ymchwil a disgwylir ei gyhoeddi ar dudalennau ymchwil y CITB.

Adnoddau ar gael

Adroddiad ymchwil: Construction Plant Operator Supply and Demand (PDF, 1MB)