Facebook Pixel
Skip to content

Cyflwyniad i sgiliau adeiladu treftadaeth

Arloesedd

Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Cymwysterau a chyrsiau newydd

Cymdeithas Hyfforddi Adeiladu Sir Gaerfyrddin

Canolfan Tywi

Cymru

£13,012

2016

Arbenigol

Bydd y prosiect yn darparu hyfforddiant sy'n canolbwyntio ar adeiladu ym maes treftadaeth.  Bydd 30 o unigolion sydd eisoes yn dilyn NVQ2 a 3 yn elwa o'r hyfforddiant hwn.

Adeiladwyd traean o adeiladau yng Nghymru cyn 1919 ac maent yn wahanol o ran y deunyddiau a ddefnyddir a'r strwythur o gymharu ag adeiladau modern.  Nid yw'r cyrsiau NVQ presennol yn darparu unrhyw hyfforddiant ar wneuthuriad a model hen adeiladau. Eto, mae'n debygol y bydd gofyn i ddysgwyr weithio ar hen adeiladau yn ystod eu gyrfa. Bydd yr hyfforddiant hwn yn sicrhau cadw treftadaeth.

  • 30 prentis i dderbyn hyfforddiant
  • Bydd yr hyfforddiant hwn yn cynnwys:
  • atgyweirio a chynnal a chadw adeiladau traddodiadol,
  • adeiladu â mortarau carreg a chalch;
  • plastro â gwaith trwsiadau gwaith saer calch;
  • fframiau pren

01 Mai 2016

01 Awst 2016

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Ebrill 2017.  Fe wnaeth y prosiect wynebu rhai anawsterau gyda 26 prentis yn cwblhau'r hyfforddiant ond dim ond 13 yn ennill y Dyfarniad L3.   Daeth rhai gwersi da i'r amlwg a ddysgwyd ynghylch hyfforddi gwahanol grefftau a galluoedd gyda'i gilydd.