Facebook Pixel
Skip to content

Cynhyrchiant - lleihau ail-weithio - Kier (comisiwn)

Arloesedd

Newid diwylliant y diwydiant, Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli

Kier Construction Cyf

Balfour Beatty, Galliford Try a J N Bentley

Prydain Fawr

£94,340

2017

Masnachol, Tai, Arbenigol, Seilwaith

Bydd y prosiect yn cynyddu cynhyrchiant trwy leihau'r gwallau a'r diffygion sy'n achosi ail-weithio.  Bydd modiwlau ac e-ddysgu yn cael eu datblygu a'u treialu a fydd yn cyflenwi diwylliant 'cywir y tro cyntaf' ar lefel arweinyddiaeth sefydliadau. 

I sicrhau y gall y prosiect ehangu'n gyflym, bydd set o adnoddau hyfforddi'r hyfforddwr yn cael ei chynhyrchu.

Bydd ymchwil yn nodi ac argymell dulliau o fesur cyfraddau gwallau a diffygion.  Bydd hyn yn helpu i osod llinell sylfaen diwydiant i fesur unrhyw effaith ar gynhyrchiant yn y dyfodol.

  • 2 fodiwl e-ddysgu Rhaglen Arweinyddiaeth - Arweinwyr Sefydliadol; Arweinwyr Prosiectau
  • 2 fodiwl e-ddysgu ar gyfer hyfforddi'r hyfforddwr 
  • 1 adroddiad ymchwil ar effeithiolrwydd metrigau gwall a diffyg

01 Maw 2018

31 Hyd 2019