Facebook Pixel
Skip to content

Datblygu a darparu hyfforddiant ymwybyddiaeth amgylcheddol

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Technoleg ddigidol a newydd, Adnoddau dysgu, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Arwain a Rheoli

Walters UK Ltd

Ni restrwyd unrhyw bartneriaid

Prydain Fawr

£9,000

2016

Masnachol, Tai, Seilwaith, Arbenigol

Bydd y prosiect hwn yn magu arbenigrwydd yn yr Uwch Reolaeth trwy'r cwrs Ymwybyddiaeth Amgylcheddol sydd wedi ei achredu gan IEMA a bydd hefyd yn defnyddio'r arbenigrwydd hwn i ddatblygu a chyflwyno cyrsiau byr pwrpasol.

Bydd yr hyfforddiant yn mabwysiadu strwythur modiwlaidd i dargedu arbenigeddau penodol.  Mae datblygu modiwlau yn hytrach na chyrsiau bloc yn caniatáu i'r cwmni dargedu'n effeithlon ar rolau swydd penodol a dileu cynnwys anhanfodol nad yw'n berthnasol i'r gynulleidfa.

  • Datblygu Cwrs Ymwybyddiaeth Amgylcheddol
  • Peilota mewn dau gam i 100 o gynrychiolwyr o 10 cyflogwr

01 Tach 2016

30 Tach 2018