Facebook Pixel
Skip to content

Datblygu a sefydlu system llif gwaith electronig integredig

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Technoleg ddigidol a newydd, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

Building Preservation (Northern) Cyf

Genesis; Interim Management Services

Lloegr

£26,540

2017

Masnachol, Tai, Seilwaith, Arbenigol

Mae'r prosiect yn ceisio mynd i'r afael â phroblemau dyblygu cyffredin, gwastraff, gwallau ac aneffeithlonrwydd sy'n effeithio ar gynhyrchiant a phroffidioldeb sefydliad.

Datblygir ap sy'n benodol i'r diwydiant a threfnir y bydd ar gael i'r sector i integreiddio'r swyddogaethau swyddfa gefn â safleoedd allanol. Bydd hyn yn cynnwys pob swyddogaeth swydd o ymholi, a chynllunio, i gwblhau swydd.

  • Datblygu Ap symudol ac uwchsgilio staff ar sut i ddefnyddio canllawiau
  • Amnewid systemau papur â seilwaith digidol newydd
  • Integreiddio dros 20 o brosesau
  • Gwasgaru adnoddau i'r diwydiant

01 Ion 2017

31 Rhag 2017