Facebook Pixel
Skip to content

Datblygu cymhwysedd gweithgynhyrchu fframiau coed

Arloesedd

Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Gyrfaoedd a recriwtio, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Cymwysterau a chyrsiau newydd

Cymdeithas Goed Strwythurol [Structural Timber Association]

Ni restrwyd unrhyw bartneriaid

Prydain Fawr

£38,500

2016

Arbenigol

Bydd y prosiect yn cynnig gallu o'r newydd ar sail deunydd hyfforddi sydd wedi eu blaenoriaethu oherwydd galw uniongyrchol gan y diwydiant. Bydd y deunyddiau hyfforddi hyn ar gael i'w defnyddio'n electronig. 

Bydd y llawlyfrau hyn yn cael eu defnyddio'n benodol i gefnogi'r cyflwyno o raglenni Prentisiaethau Modern yr Alban newydd yng Ngweithgynhyrchu a Dylunio Fframiau Pren, ac i gynyddu sgiliau, gallu a chynhwysedd y gweithgynhyrchu ffrâm bren gan ddefnyddio dulliau adeiladu modern.

Datblygu chwe modiwl hyfforddiant ar-lein wedi'u seilio ar gymhwysedd i gefnogi cyflwyno rhaglenni Scottish Modern Apprenticeship [Prentisiaethau Modern yr Alban] mewn Gweithgynhyrchu a Chynllunio Fframiau Pren 

01 Rhag 2016

30 Rhag 2017