Facebook Pixel
Skip to content

Datblygu Hyfforddiant a Sgiliau - Peiriannwyr dargludwyr mellt ac atgyweirio simneiau

Arloesedd

Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Cymwysterau a chyrsiau newydd

ATLAS

CSWCS; NCC; Build UK; Access Industry Forum

Prydain Fawr

£66,288

2016

Arbenigol

Bydd y prosiect yn uwchsgilio gweithredwyr â hawliau taid i sicrhau y bydd pawb sydd â chardiau CSCS yn cyflawni NVQs cysylltiedig erbyn 2020 hefyd.

Bydd yn gwneud hyn trwy ddatblygu cwrs rhagarweiniol a Rhaglen Uwchsgilio Arbenigol (SUP) ac yna  bydd y cyrsiau hyn yn cael eu cyflwyno fesul cam i'r sector

  • Datblygu 'cyflwyniad i ddargludo mellt gan gynnal cwrs 3 diwrnod a SUP Peiriannydd Diogelu rhag Mellt
  • Darparu i'r rhai hynny o ddiwydiant â hawliau taid sy'n dod i ben

01 Maw 2016

31 Rhag 2017

Crynodeb o'r prosiect cyflawn

Daeth y prosiect i ben ym mis Rhagfyr 2017.  Enillodd 27 o weithredwyr â hawliau taid NVQ Lefel 2 neu 3 mewn Peiriannydd Dargludydd Mellt neu Simneiwr Dargludydd Mellt; cwblhaodd 4 gweithredwr yr SUP; mynychodd 22 o gyflogeion seminar hanner diwrnod ac mae ganddynt ddealltwriaeth bellach o'r diwydiant.