Facebook Pixel
Skip to content

Cyfresi Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol

Dewch o hyd i wybodaeth am eich cyfres Safonau Galwedigaethol Cenedlaethol, gan gynnwys ei fframweithiau, strwythurau a phrosiectau perthnasol.

Mae mwyafrif y cyfresi'n ymwneud â meysydd crefft a gweithredol ond mae rhai meysydd yn benodol i feysydd technegol, goruchwylio a rheoli (TSM).

A | B | C | D | E | F | G | H | I | LMO | PQ | R | S | TW

A

B

C

D

E

  • Gweithrediadau tirfesur peririanneg (TSM, tudalen yn cael ei chreu)
  • Rendrad allanol

F

G

  • Rheoli geomateg ac arolygu safleoedd (TSM, tudalen yn cael ei chreu)
  • Geomateg a thirfesur safleoedd (TSM, tudalen yn cael ei chreu)

H

I

L

M

O

P

Q

  • Arfer gwaith syrfëwr meintiau (TSM, tudalen yn cael ei chreu)

R

S

T

W