Facebook Pixel
Skip to content

Clirio hidlwyr

Daethpwyd o hyd i 11 adroddiad ymchwil. Trefnir adroddiadau ymchwil o'r mwyaf newydd i'r hynaf.

Use the Download as CSV button to save these search results to your computer. We update these standards frequently, so you should check the website and download a new version regularly.

Ymdrin â sefyllfaoedd anodd

Pwrpas y safon hon yw galluogi'r cynrichiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth ynghylch ymdrin â sefyllfaoedd anodd o ran perfformiad, disgyblaeth, gwrthdaro, straen ac amrywiaeth fel sy'n ofynnol gan oruchwyliwr safle neu ddarpar oruchwyliwr safle.