Facebook Pixel
Skip to content

Clirio hidlwyr

Daethpwyd o hyd i 13 adroddiad ymchwil. Trefnir adroddiadau ymchwil o'r mwyaf newydd i'r hynaf.

Use the Download as CSV button to save these search results to your computer. We update these standards frequently, so you should check the website and download a new version regularly.

Ancillary licensed maintenance engineer - Welsh

This standard covers theoretical and practical skills to undertake ancillary licensed work (licensed maintenance) as defined in the approved code of practice (ACoP), currently L143 Second Edition, Regulation 10 - Training licensed work.

Arfer arwain a rheoli mewn Adeiladu

Pwrpas y safon hon yw galluogi’r cynrychiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddefnyddio sgiliau arwain a rheoli i sicrhau bod gofynion diogelwch ac ansawdd a safonau ymddygiad priodol yn cael eu bodloni wrth gyflawni cynlluniau prosiect a gwaith fel sy’n ofynnol gan arweinydd tîm gweithredol neu ddarpar arweinydd tîm neu oruchwyliwr safle.

Cyflawni perfformiad trwy bobl

Pwrpas y safon hon yw galluogi'r cynrychiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o ddefnyddio sgiliau arwain a rhyngbersonol i sefydlu timau effeithiol a chyflawni lefelau uchel o berfformiad trwy bobl fel sy'n ofynnol gan oruchwyliwr safle neu ddarpar oruchwyliwr safle.

Cyflenwi gweithrediadau safle a logisteg

Pwrpas y safon hon yw galluogi'r cynrichiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o gynllunio a rhoi aelodau'r tîm ar waith ar y safle i wella ansawdd a pherfformiad tîm fel sy'n ofynnol gan oruchwyliwr safle neu ddarpar oruchwyliwr safle.

Cynllunio gwaith ym maes adeiladu a’i fonitro

Pwrpas y safon hon yw galluogi'r cynrychiolydd i ddatblygu dealltwriaeth o gynllunio a monitro gwaith yn effeithiol fel sy'n ofynnol gan oruchwyliwr safle neu ddarpar oruchwyliwr safle.

Datblygu eich hun fel arweinydd tîm

Pwrpas y safon hon yw galluogi’r cynrychiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth am rôl a chyfrifoldebau arweinydd tîm a gallu gwella perfformiad personol.

Datrys problemau a gwneud penderfyniadau

Pwrpas y safon hon yw galluogi'r cynrychiolydd i ddatblygu’r wybodaeth i allu datrys problemau a gwneud penderfyniadau fel sy'n ofynnol gan oruchwyliwr safle neu ddarpar oruchwyliwr safle.

Deall hyfforddiant a hyfforddi ym maes adeiladu

Pwrpas y safon hon yw galluogi'r cynrychiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o hyfforddiant a hyfforddiant fel sy'n ofynnol gan oruchwyliwr safle neu ddarpar oruchwyliwr safle.

Deall y broses ar gyfer recriwtio a dethol aelodau newydd o staff ym maes adeiladu

Pwrpas y safon hon yw galluogi’r cynrychiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r broses recriwtio a chynefino fel sy’n ofynnol gan oruchwylwyr, rheolwyr neu arweinwyr safleoedd posibl neu gyfredol.

Deall y broses gynefino ar gyfer aelodau newydd o staff ym maes adeiladu

Pwrpas y safon hon yw galluogi’r cynrychiolydd i ddatblygu gwybodaeth a dealltwriaeth o'r broses recriwtio a chynefino fel sy’n ofynnol gan oruchwylwyr, rheolwyr neu arweinwyr safleoedd posibl neu gyfredol.