Facebook Pixel
Skip to content

Cefnogi newid ymddygiadol o fewn seilwaith hedfan y DU

Cysylltwch â ni

I ddarganfod mwy am y prosiect hwn neu i ddweud wrthym am rywbeth rydych yn meddwl ein bod wedi’i wneud yn dda, anfonwch eich adborth atom.

Sut i wneud cais am gyllid

Cyn i chi roi llawer o waith i mewn i’r broses wneud cais am gyllid, cymerwch gip trwy ein canllaw ar sut i ymgeisio.

Arloesedd

Newid diwylliant y diwydiant, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach

Cymdeithas Genedlaethol y Dodrefnwyr siopau [National Association of Shopfitters]

Ni restrwyd unrhyw bartneriaid

Lloegr

£81,000

2017

Arbenigol

Bydd y prosiect yn cyflwyno'r rhaglen Cyflawni Newid Ymddygiadol (ABC) CITB. Mae'r rhaglen hanfodol hon yn cwmpasu dyletswyddau cyfreithiol cyflogwyr a chyflogeion, yn diffinio peryglon, risgiau a mesurau rheoli, yn rhestru achosion posibl o ddamweiniau, yn helpu cyflogeion i ddeall y cysylltiad rhwng agwedd ac ymddygiad, costau perfformiad diogelwch gwael, buddion diogelwch da a sut i roi ABC ar waith.

  • Darparu hyfforddiant byr mewn 'Cyflawni Newid Ymddygiadol' i 2,250 o gyflogeion sy'n gweithio ar ystad Grŵp Maes Awyr Manceinion

01 Meh 2017

31 Rhag 2018