Facebook Pixel
Skip to content

Llogi Peiriannau - Tyfu a Datblygu BBaCh

Arloesedd

Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Cymwysterau a chyrsiau newydd, Arwain a Rheoli

Cymdeithas Perchnogion Offer yr Alban [Scottish Plant Owners Association]

Jim Houstoun BSc, MBA

Yr Alban

£52,800

2016

Arbenigol

Bydd y prosiect yn darparu hyfforddiant i fodloni'r prinder sgiliau presennol mewn gweithredu peiriannau trwy ddarparu sgiliau busnes a fydd yn galluogi meicro-gyflogwyr i dyfu a meithrin gallu ar gyfer y sector.

Rhaglen hyfforddi a fydd yn cael ei chyflwyno i uwch reolwyr a pherchenogion busnes. Mae'r sgiliau hyn yn cynnwys: entrepreneuriaeth, cynllunio busnes, 'prynu cost gyfan', caffael arloesol, asesu risg a rheolaeth, datganiadau dull, a chydymffurfiaeth.  

  • Datblygu 12 modiwl hyfforddi ar gyfer busnesau llogi Offer bach a busnesau perchenogion a
  • darparu'r hyfforddiant hwn i hyd at 40 o gyflogwyr dros oes y prosiect

01 Rhag 2016

31 Gor 2017