Facebook Pixel
Skip to content

Amodau a thelerau ar gyfer ATO

Cyn y gallwch ddod yn Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy CITB (ATO), bydd angen i chi ddarllen a deall yr amodau a thelerau (gweler y rhestr o ddogfennau isod) a llofnodi'r ffurflenni cytundeb yn electronig (gwneir hyn ar Borth y Cyfeirlyfr Hyfforddiant Adeiladu)

Ffurflenni cytundeb ar gyfer cynnyrch

Sylwer:  Bydd angen i ddarparwyr hyfforddiant sy'n ymuno â CITB am y tro cyntaf ac sy'n bwriadu cynnig cynhyrchion CITB, gwblhau ffurflen cytundeb cyffredinol cynhyrchion CITB yn ogystal â'r math unigol o gytundeb ar gyfer pob cynnyrch CITB y byddwch chi'n ei gynnig.

Cynnyrch Sicr a Chydnabyddedig

Cynnyrch CITB

Bydd angen i chi gwblhau'r Ffurflen gytundeb i gynnig cynhyrchion CITB, yn ogystal â'r ffurflenni cytundeb unigol ar gyfer pob cynnyrch CITB y byddwch chi'n ei gynnig.