Facebook Pixel
Skip to content

Gofynion ar gyfer ATOs

I ddod yn ATO CITB, bydd angen i chi ddarllen y gofynion canlynol, a'r dogfennau amodau a thelerau. Bydd angen i chi hefyd gwblhau'r ffurflenni cytundeb priodol.

Gofynion i ddod yn ATO CITB

Gofynion ar gyfer cynhyrchion CITB

Sylwer: mae ceisiadau i gynnig cynnyrch y Canolfannau Prawf Ar-lein(ITC) yn cael eu gohirio, ac ar hyn o bryd nid yw'r cynnyrch Canolfan Fframwaith 'Be Fair'  yn rhan o raglen ATO CITB.

Rheolau cynllun Site Safety Plus (SSP)