Facebook Pixel
Skip to content

Ffioedd i fod yn ATO

Mae'r tabl isod yn rhestru'r ffioedd i fod yn Sefydliad Hyfforddi Cymeradwy CITB (ATO).

Sylwer:

  • Mae'r holl ffioedd yn ddarostyngedig i TAW ar y gyfradd gyffredinol.
  • Mae'r holl ffioedd yn cael eu hadolygu bob blwyddyn ar gyfer y flwyddyn ariannol ganlynol ac yn destun newid.

Mae'r ffioedd yn weithredol o 1 Ebrill 2022. Bydd CITB yn codi ffi unwaith ac am byth (gweler y tabl isod) i dalu am geisiadau ATO newydd a gwiriadau ansawdd.

Ffioedd i fod yn ATO
Math o gynnyrch Ffi

Cynnyrch sicr

£0

Cynnyrch sicr gyda hyfforddiant mewnol yn unig

£0

Cynhyrchion cydnabyddedig

£0