Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau'r chwiliad

Wedi canfod 47 prosiect a ariennir. Caiff prosiectau a ariennir eu didoli mewn trefn gronolegol o chwith.

I gael gwybodaeth bellach ar bob prosiect, dewiswch deitl y prosiect

Datblygu Hyfforddiant a Sgiliau - Peiriannwyr dargludwyr mellt ac atgyweirio simneiau
Thema ariannu:

Arloesedd

Pwnc ariannu:
Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Cymwysterau a chyrsiau newydd
Arweinydd y prosiect:
ATLAS
Swm a ddyfarnwyd:
£66,288
Crynodeb diwedd y prosiect:

Bydd y prosiect yn uwchsgilio gweithredwyr â hawliau taid i sicrhau y bydd pawb sydd â chardiau CSCS yn cyflawni NVQs cysylltiedig erbyn 2020 hefyd.

Bydd yn gwneud hyn trwy ddatblygu cwrs rhagarweiniol a Rhaglen Uwchsgilio Arbenigol (SUP) ac yna  bydd y cyrsiau hyn yn cael eu cyflwyno fesul cam i'r sector

Cronfa Buddsoddi Mewn Ymchwil - CPA
Thema ariannu:

Arloesedd

Pwnc ariannu:
Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio
Arweinydd y prosiect:
Cymdeithas Llogi Offer Adeiladu [Construction Plant-hire Association]
Swm a ddyfarnwyd:
£35,000
Crynodeb diwedd y prosiect:

Mae'r prosiect yn ymateb i'r angen i gynnal ymchwil i'r sector Offer er mwyn deall nifer y gweithredwyr offer yn well, a faint o bobl sy'n cael mynediad i - ac sy'n gadael, y gweithlu. 

Bydd y prosiect yn defnyddio'r ymchwil hon i gael data gwell y gellir ei ddefnyddio ar gyfer cynllunio a gweithredu rhaglenni recriwtio ac uwchsgilio mewn meysydd cyffredinol ac arbenigol fel ei gilydd.