Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau'r chwiliad

Wedi canfod 47 prosiect a ariennir. Caiff prosiectau a ariennir eu didoli mewn trefn gronolegol o chwith.

I gael gwybodaeth bellach ar bob prosiect, dewiswch deitl y prosiect

Cefnogi newid ymddygiadol o fewn seilwaith hedfan y DU
Thema ariannu:

Arloesedd

Pwnc ariannu:
Newid diwylliant y diwydiant, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach
Arweinydd y prosiect:
Cymdeithas Genedlaethol y Dodrefnwyr siopau [National Association of Shopfitters]
Swm a ddyfarnwyd:
£81,000
Crynodeb diwedd y prosiect:

Bydd y prosiect yn cyflwyno'r rhaglen Cyflawni Newid Ymddygiadol (ABC) CITB. Mae'r rhaglen hanfodol hon yn cwmpasu dyletswyddau cyfreithiol cyflogwyr a chyflogeion, yn diffinio peryglon, risgiau a mesurau rheoli, yn rhestru achosion posibl o ddamweiniau, yn helpu cyflogeion i ddeall y cysylltiad rhwng agwedd ac ymddygiad, costau perfformiad diogelwch gwael, buddion diogelwch da a sut i roi ABC ar waith.

Canolfannau Rhagoriaeth Gwaith Coed
Thema ariannu:

Arloesedd

Pwnc ariannu:
Cynhyrchiant a dulliau newydd o weithio, Technoleg ddigidol a newydd, Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Cymwysterau a chyrsiau newydd
Arweinydd y prosiect:
Ffederasiwn Gwaith Coed Prydain [British Woodworking Federation]
Swm a ddyfarnwyd:
£58,670
Crynodeb diwedd y prosiect:

Bydd y prosiect yn datblygu rhwydwaith o Ganolfannau Rhagoriaeth ledled y DU i gefnogi hyfforddiant mewn Gwaith Saer, Ffitio Siopau a Chontractio Mewnol  gan ddefnyddio safonau prentisiaeth newydd fel y craidd gan ddefnyddio'r rhwydwaith hwn  i sicrhau y gall pob uned gael ei chynnig a sicrhau bod y cwricwlwm yn gyfoes ac wedi'i safoni trwy ddarparu modiwlau 'bolltio-ymlaen'.

Buddsoddi mewn llafur
Thema ariannu:

Arloesedd

Pwnc ariannu:
Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach, Arwain a Rheoli
Arweinydd y prosiect:
Matthews & Leigh Civil Engineering
Swm a ddyfarnwyd:
£34,849
Crynodeb diwedd y prosiect:

Bydd y prosiect yn cynyddu'r nifer sy'n derbyn hyfforddiant trwy ddarparu cymhellion i helpu gweithwyr i gymryd rhan mewn hyfforddiant, hyrwyddo'r sector i newydd-ddyfodiaid a dyfeisio a gweithredu hyfforddeiaeth i sicrhau piblinell dalent gynaliadwy.