Facebook Pixel
Skip to content

Canlyniadau'r chwiliad

Wedi canfod 47 prosiect a ariennir. Caiff prosiectau a ariennir eu didoli mewn trefn gronolegol o chwith.

I gael gwybodaeth bellach ar bob prosiect, dewiswch deitl y prosiect

Competency & development pathways for major infrastructure construction
Thema ariannu:

Innovoation

Pwnc ariannu:
Adnoddau dysgu, Sectorau a rolau, Gyrfaoedd a recriwtio, Arwain a Rheoli
Arweinydd y prosiect:
Bylor
Swm a ddyfarnwyd:
£436,670
Crynodeb diwedd y prosiect:

The UK’s nuclear renaissance, commencing with the nuclear new build at Hinkley Point C, presents skills and competency challenges.

The ONR-regulated construction environment demands higher quality, bespoke training solutions for the supply chain. However, the cost of consultative and collaborative engagement with specialists cannot be met from current skills funding.

The client has invested significant capital to support development and delivery, but revenue support is needed to achieve sustainability. Revenue funding will add further value by driving down future regulated build costs..

Seilwaith Asesu – NDTG
Thema ariannu:

Hyfforddi a datblygu

Pwnc ariannu:
Sectorau a rolau, Cefnogaeth i gyflogwyr bach
Arweinydd y prosiect:
NDTG
Swm a ddyfarnwyd:
£111,000
Crynodeb diwedd y prosiect:

Defnyddir cyllid i sefydlu canolfan asesu newydd lle bydd aseswyr ar gyfer dymchwel, asbestos ac offer yn cael eu hyfforddi.

Un o ganlyniadau allweddol y prosiect fydd cryfhau'r seilwaith asesu ledled Prydain Fawr mewn cysylltiad â dymchwel, asbestos ac offer.

Enhancing Higher Education Resources and Engagement for High Value Construction Recruitment (commission)
Thema ariannu:

Careers and recruitment

Pwnc ariannu:
Gyrfaoedd a recriwtio
Arweinydd y prosiect:
CECA
Swm a ddyfarnwyd:
£241,500
Crynodeb diwedd y prosiect: