Facebook Pixel
Skip to content

E-Gwrs Ymwybyddiaeth Iechyd a Diogelwch

Mae e-Gwrs HSA CITB bellach ar gael ar-lein, sy'n eich galluogi i ddysgu ar eich cyflymder eich hun, unrhyw bryd, unrhyw le.

  • Y cost yw £99, sy'n cynnwys y cwrs a'r arholiad.
  • Tua 4 awr o amser astudio, heb ddiwrnod i ffwrdd o'r gwaith.
  • Bydd gennych fynediad at ddeunydd y cwrs am 12 mis ar ôl ei brynu.

Mae Cwrs HSA CITB yn cael ei gymeradwyo gan