Facebook Pixel
Skip to content

Datganiad caethwasiaeth fodern CITB

Mae'r datganiad hwn yn nodi'r camau a gymerwyd gan CITB o ran ei gyfrifoldebau o dan adran 54, rhan 6 y Ddeddf Caethwasiaeth Fodern 2015 (MSA); ac mae'n cynnwys y gweithgareddau a gynhaliwyd yn ystod y deuddeg mis diwethaf a'r rhai a gynlluniwyd ar gyfer y flwyddyn i ddod. Mae'r datganiad hwn yn ymwneud â'r flwyddyn ariannol a ddaeth i ben 31 Mawrth 2020.

Datganiad Caethwasiaeth Fodern 2020-21 (PDF 205KB)

Datganiadau ar gyfer blynyddoedd blaenorol