Facebook Pixel
Skip to content

Yr hyn â wnawn

Ein rôl

Dysgu am rôl CITB fel bwrdd hyfforddi'r diwydiant ar gyfer y diwydiant adeiladu ac mae'n bartner yn SgiliauAdeiladu, y Cyngor Sgiliau Sector.

Cynlluniau a Pherfformiad

Edrych ar ein Cynllun Busnes a darganfod mwy ynghylch sut y byddwn ni'n gweithio gyda'r diwydiant adeiladu i fynd i'r afael â heriau'r dyfodol.

Hanes

Dysgu pryd y sefydlwyd CITB a sut mae wedi newid dros amser.

Arweiniad i Am Adeiladu

Am Adeiladu yw llwyfan sy'n darparu adnoddau i unrhyw un sy'n chwilio am yrfa yn y sector adeiladu ac amgylchedd adeiledig