Facebook Pixel
Skip to content

Ein Bwrdd

Aelodau'r bwrdd

Dysgu pwy yw aelodau Bwrdd CITB a pha sector o'r diwydiant maent yn ei gynrychioli.

Pwyllgor Cyllid Diwydiant

Dysgu am y pwyllgor Cyllid Diwydiant sy'n cynghori ein Bwrdd ar ein strategaeth, polisi a buddsoddiadau Cyllid Diwydiant

Pwyllgor Penodiadau a Thâl

Dysgu rhagor am y Pwyllgor Penodiadau a Pwyllgor Penodiadau a Thâl sy'n cynghori ar ein strategaeth a pholisi AD a chydnabyddiaeth ariannol.

Pwyllgor Strategaeth Lefi

Darganfyddwch fwy am y Pwyllgor Strategaeth Lefi sy'n cynrychioli barn Diwydiant ar ddatblygiad cynigion Ardoll 2022-25