Facebook Pixel
Skip to content

Ymateb CITB i Gyllideb Hydref y Canghellor

Dywedodd Prif Weithredwr CITB, Tim Balcon: “Mae cyflogwyr adeiladu yn wynebu biliau ynni cynyddol a chostau deunyddiau ac mae angen hyder arnynt yn y dyfodol o ran gwaith a chefnogaeth i hyfforddi trwy amodau marchnad heriol.

“Byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i gefnogi’r diwydiant adeiladu fel y gall cwmnïau barhau i gael yr hyder i fuddsoddi mewn sgiliau.

“Mae CITB wedi symleiddio’r broses i fusnesau bach a chanolig ac unig fasnachwyr gyflogi prentis ac mae ein tîm Cymorth i Gyflogwyr Newydd-ddyfodiaid wedi lleoli 200 o brentisiaid yng ngogledd Lloegr yn unig ers mis Medi. Mae'r cynllun hwn yn cael ei gyflwyno ledled y wlad o fis Ionawr i ddarparu'r cymorth hyfforddi sydd ei angen ar gyflogwyr yn yr amgylchedd anodd hwn.

“Rydym hefyd yn edrych ymlaen at weithio gyda’r Cynghorydd Diwygio Sgiliau sydd newydd ei benodi, Syr Michael Barber yn ei adolygiad i wella rhagolygon ar gyfer y rhai sy’n gadael yr ysgol.”