Facebook Pixel
Skip to content

Pwyllgor Enwebu, Penodiadau a Thâl

Mae'r Pwyllgor Enwebu, Penodiadau a Thâl yn ystyried, yn cytuno ac yn argymell i Fwrdd y CITB strategaeth Adnoddau Dynol gyffredinol, polisi cydnabyddiaeth ariannol ac athroniaeth sy'n cyd-fynd â'i strategaeth fusnes, amcanion busnes, archwaeth risg a gwerthoedd hirdymor.

O fewn hyn, mae'r Pwyllgor yn ymgysylltu'n arbennig â gwaith y Pennaeth Adnoddau Dynol (HR) ac yn cydgysylltu, fel bo angen, â Phwyllgor Archwilio a Risg y Bwrdd mewn cysylltiad â mesurau perfformiad wedi'u haddasu yn ôl risg i gadarnhau bod y polisi cyflogau yn unol â rheolaeth gadarn ac effeithiol ar risg. 

Yn arbennig, bydd y Pwyllgor Penodiadau a Chyflogau yn cynghori a darparu sicrwydd i'r Bwrdd ar:

  • benodi'r Prif Swyddog Gweithredol (CEO), y Bwrdd, aelodau'r Cyngor a Phwyllgor y Bwrdd (gan gynnwys cynlluniau i adeiladu capasiti aelodau presennol a darpar aelodau)

  • y polisi cyflogau, i gynnwys y gyllideb ar gyfer codiadau cyflog blynyddol, pob agwedd ar gyflogau ynghylch y CEO a phob adroddiad uniongyrchol i'r CEO, gan gynnwys:

    • canlyniadau targedau perfformiad

    • ymrwymiadau i'w gwneud ar ddileu swydd, ymddeol, ymddiswyddo neu ddiswyddo

  • y broses gynllunio ar gyfer olyniaeth i aelodau'r tîm gweithredol ac arweinyddiaeth

  • datblygu'r dangosyddion perfformiad allweddol (KPIs) HR a'r monitro parhaus o'r rhain yng nghyd-destun y cynllun strategol CITB.

Aelodau cyfredol y Pwyllgor (ym mis Ionawr 2024) yw:

Pwyllgor Enwebu, Penodiadau a Thâl 2020.

Pwyllgor Enwebu, Penodiadau a Thâl 2020 
Enw

Rôl

06/04/20

10/08/20

08/10/20

19/10/20

09/11/20

03/12/20

Tony Elliott

(penodwyd yn Aelod yn mis Awst 2020, a daeth yn Gadeirydd yn mis Hydref 2020)

(Cadeirydd) Ymddiriedolwr CITB 

N/A

Peter Lauener

Cadeirydd CITB 

Diana Garnham

Ymddiriedolwr CITB 

Sophie Seddon

(penodwyd yn aelod ym mis Tachwedd 2020)

Ymddiriedolwr CITB 

N/A

N/A

N/A

N/A

 

x

Presenoldeb yng Nghyfarfodydd 2019 
Enw Mawrth Awst Tachwedd
Peter Lauener
Diana Garnham

 

Presenoldeb yng Nghyfarfodydd 2018
Enw Chwefror Tachwedd
Maria Pilfold
Diana Garnham
Karen Jones
Ray Wilson* *Ymddiswyddodd o'r Pwyllgor yn mis Chwefror  2018