Facebook Pixel
Skip to content

Cynllun cyhoeddi

Mae Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) o dan ddyletswydd gyfreithiol i hyrwyddo didwylledd a mynediad at wybodaeth am yr hyn a wnawn o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth (DRhG) 2000.

Data agored

Mae'r Cynllun Cyhoeddi yn arweiniad i ba fath o wybodaeth sy'n cael ei chyhoeddi fel mater o drefn. Nid yw'n rhestr o'r holl ddogfennau, ond mae'n disgrifio'r dosbarthiadau neu'r math o wybodaeth sydd ar gael i'r cyhoedd ar y wefan hon neu ar gais.

Ein nod yw rhoi cymaint o wybodaeth â phosibl ar ein gwefan, sy'n cael ei diweddaru'n rheolaidd. Os na allwch ddod o hyd i'r hyn yr ydych yn chwilio amdano ar ein gwefan, gallwch chwilio gan ddefnyddio'r swyddogaeth chwilio ar gornel dde uchaf y bar dewislen.

Mae hawl gyffredinol i CITB gael gafael ar wybodaeth, yn amodol ar rai gwaharddiadau ac eithriadau. Mae'r eithriadau a'r gwaharddiadau hyn yn amrywio yn ôl natur y wybodaeth a hawl mynediad cyhoeddus o dan DRhG.

Bydd CITB bob amser yn darparu esboniad ysgrifenedig gyda rhesymau os na all ddatgelu gwybodaeth y gofynnwyd amdani.

Dosbarthiadau o wybodaeth

Gweithdrefnau Tendro a Chaffael (Dolen allanol - Yn agor mewn tab neu ffenestr newydd))

Adolygiad, adroddiad a chyfrifon blynyddol (Dolen allanol - Yn agor mewn tab neu ffenestr newydd) gan gynnwys: 

  • Rhaglenni / prosiectau cyfalaf – a restrir yn yr adroddiad blynyddol a'r cyfrifon 
  • Tâl uwch staff

Gallwch ddarganfod manylion ein contractau a'n tendrau gwerth dros £ 10,000 trwy'r ffurflen

Cofrestr Lefi (ni ellir ei datgelu o dan y Ddeddf Hyfforddiant Diwydiannol)

CCTV (Dolen allanol - Yn agor mewn tab neu ffenestr newydd) – iwedi'i gynnwys fel rhan o'r polisi preifatrwydd 

Log datgelu rhyddid gwybodaeth